Aan de slag met je loopbaan

Een aantal samenwerkende woningcorporaties in Brabant heeft het initiatief genomen tot Expeditie Loopbaan. Expeditie Loopbaan geeft medewerkers de mogelijkheid om zelf regie te nemen over hun loopbaan in een snel veranderende arbeidsmarkt. Wij gunnen iedere medewerker werk dat aansluit bij zijn of haar passie en kracht. Werk dat bij je past en waarin jouw talenten optimaal worden ingezet. Dit geeft energie en zorgt ervoor dat ook jij duurzaam inzetbaar bent!

Door de ontwikkelingen in onze sector is het nodig om de juiste mensen op de juiste plek te hebben en houden. In de nieuwe arbeidsmarkt bestaat de baan voor het leven niet meer. Maar optimale inzet van jouw talenten is altijd nodig op de juiste plek. Breng je talenten en dat wat je wilt in beeld. Wat is je waarde op de huidige arbeidsmarkt? Wat wil je nog leren? Investeer in jezelf! Expeditie Loopbaan geeft je deze kans!

Samen bereiken we meer

Expeditie Loopbaan is er voor iedereen binnen de deelnemende corporaties. Samen bereiken we meer! Door samen grenzen te verleggen komt er een positieve, energieke dynamiek. Waarin mensen gezien worden, verantwoordelijkheid nemen én krijgen. Mensen die gelukkig zijn in hun werk. Dat doen we door inspiratieplekken aan te bieden, tijdelijk van baan te wisselen en door te ontdekken wat je talenten zijn.

Expeditie Loopbaan betekent voor bestuur en leidinggevenden, naast hun eigen expeditie, transformatie naar het nieuwe leidinggeven. Door ruimte te geven aan medewerkers, durven delegeren en loslaten. Maar ook: duidelijk zijn over de resultaten die bereikt moeten worden, het stellen van kaders en het monitoren van output. Zo is het voor iedereen binnen onze organisaties mogelijk om op expeditie te gaan!

Gun het jezelf en gun het je team in een organisatie die klaar is voor de toekomst. Met medewerkers die nog lang en vitaal gebruik maken van hun talenten in een baan die inspireert!