Lees meer over de traineeprogramma’s

In twee jaar komt elke trainee drie keer acht maanden in dienst bij één van de deelnemende corporaties

De trainees kiezen zelf in elke periode hun werkdomein en opdracht om maximaal uitgedaagd te worden en zich te ontwikkelen. Binnen elke corporatie – groot of klein, in stedelijk gebied of platteland – leren ze aan andere vraagstukken te werken. Na twee jaar zijn de trainees allround inzetbaar in de corporatiebranche.

Naast het werken en leren on-the-job bij drie corporaties, ontwikkelen de trainees zich op persoonlijk vlak. Bureau Afslag Oost biedt hen een prachtig programma op basis van TMA-analyse. Deze analyse legt een relatie tussen de benodigde competenties en de talenten van de trainees. Hierdoor maken ze maximaal gebruik van de ontwikkelkansen tijdens de traineeperiode. En: natuurlijk staan ook afwisselende trainingen, intervisies en expertmeetings op ’t programma.

TRAINEEPROFIEL

De ideale kandidaat voldoet minimaal aan de volgende eisen:
•  Een afgeronde HBO- of WO-opleiding.
•  Maximaal 24 maanden werkervaring (na studie).
•  Competenties als: daadkracht, samenwerken, zelfstandig, resultaatgericht handelen, sociaal vaardig, analytisch en lerend vermogen.
•  (maatschappelijk) Betrokken.

Bij een opleiding denken we aan een zo breed mogelijke opleiding, bijvoorbeeld:
•  HBO bouwkunde, (bedrijfs-)economie, informatica, informatiekunde, vastgoed, bedrijfskunde, economie, social work, HR en communicatie.
•  WO bestuurskunde, bedrijfskunde, bedrijfseconomie, bouwkunde, sociale wetenschappen, sociale geografie, informatica.

ONTWIKKELING TRAINEE

Begeleiding & ontwikkeling van de trainee:
•  De corporatie wijst een mentor en/of leidinggevende aan voor coaching en begeleiding bij het uitvoeren van de opdracht en het reguliere werk.
•  Expeditie Loopbaan geeft samen met het externe bureau ondersteuning bij de persoonlijke ontwikkeling van de trainee. Natuurlijk doen we dit samen met HR adviseurs en begeleiders van de corporaties.

De opdracht en het werk:
•  De trainees voeren meerdere opdrachten uit. Voorbeelden van opdrachten zijn: ontwikkeling van een wijkvisie, analyse- en adviesopdrachten (bijvoorbeeld meerjarig vooruitkijken op financieel gebied en het maken van scenario’s), terugdringen garage leegstand etc. .
•  De opdrachten betreffen ‘echt werk’; de projecten van de trainees dragen bij aan de organisatiedoelstellingen.
•  Naast het werken aan de opdracht, voert de trainee werk uit, dat onderdeel uitmaakt van een bestaande functie.

Het ontwikkeltraject:
•  Naast ‘learning on the job’ volgen de trainees een ontwikkeltraject. Expeditie Loopbaan werkt hierin samen met een extern bureau.
•  Het ontwikkeltraject is een verplicht onderdeel voor de trainee.
•  De trainees worden begeleid en beoordeeld door de begeleiders en HRM bij de opdracht gevende corporaties.

Het ontwikkeltraject bestaat uit de volgende blokken:
•  Persoonlijke ontwikkeling (persoonlijk ontwikkelplan (POP), trainingsdagen voor persoonlijk leiderschap, intervisie, begeleiding en coaching).
•  Vakinhoudelijke ontwikkeling (door opdrachten, training ‘on the job’, introductie volkshuisvesting, themabijeenkomsten).
•  Expertmeetings (in- en extern).