MISSIE

Vanuit persoonlijk leiderschap nemen medewerkers zelf de regie en zijn verantwoordelijk voor hun loopbaan. Expeditie Loopbaan stimuleert en faciliteert medewerkers hierbij en zorgt ervoor dat zij hun talenten inzetten en hun inzetbaarheid vergroten.
Expeditie Loopbaan biedt hierbij het krachtige netwerk aan van de samenwerkende corporaties waarbij de talenten op verschillende plaatsen benut kunnen worden. Expeditie Loopbaan sluit aan bij de behoeften van de aangesloten corporaties én voegt vernieuwing toe.

VISIE

Expeditie Loopbaan creëert verbinding tussen en is facilitator van HR ontwikkeling voor de aangesloten Brabantse corporaties. We bieden kansen en mogelijkheden om talent optimaal te benutten. We voegen vanuit onze overstijgende functie vernieuwing en versterking toe om ontwikkeling te creëren. We vinden het belangrijk om samen te werken: weten waar elkaars krachten liggen en deze slim te bundelen en in te zetten waarbij iedere deelnemer vanuit eigenaarschap zelf de regie neemt. We werken nauw samen met partners: het HR-netwerk, managers en bestuurders van de corporaties en (externe) samenwerkingspartners. We sorteren voor op toekomstige ontwikkelingen binnen de sector en zijn regioversneller voor FLOW. Met behulp van het HR-netwerk werken we aan de ontwikkeling van het vakgebied en stimuleren we en faciliteren we de ontwikkeling van medewerkers.