Presentatie strategische opdracht trainees tijdens vierde bestuurlijke sessie.

 

Donderdag 6 juli 2023 was het dan zover. De trainees presenteerden tijdens de vierde bestuurlijke sessie van bestuurders van de Brabantse corporaties de uitkomsten van hun strategische opdracht die onderdeel uitmaakt van het tweejarig traineeprogramma.

De afgelopen maanden hebben zij in een ‘snelkookpan’ onderzoek gedaan om uiteindelijk te komen tot een gedegen adviesrapport met mooie aanbevelingen. De vraagstelling over woonruimte ontwikkeling en waar liggen kansen om hierin te versnellen heeft geleid tot interessante uitkomsten over o.a. samenwerken met corporaties, gemeenten en provincies, gezamenlijke budgetten en projectleiders om de verschillen te kunnen overbruggen.

Met een uitnodiging van de bestuurders om de uitkomsten ook te presenteren bij de taskforce versnellingstafels en dikke complimenten van de aanwezige directeuren werd deze ochtend met het nieuwe (Brabantse) motto van de trainees afgesloten: “Nie mauwe maar bouwen”.

Dank aan René de Ruijter van HatRabbits, René Scherpenisse en Pierre Hobbelen voor de begeleiding van de trainees!