MBO ontwikkelprogramma: Durf en Lef!

Naast het succesvolle HBO talenten programma is Expeditie Loopbaan in juni 2022 ook een ontwikkelprogramma gestart voor onze MBO medewerkers. Een programma dat tot stand is gekomen in samenwerking met de werkgroep bestaande uit een aantal HR adviseurs van de aangesloten corporaties en bureau Afslag Oost.

Voorjaar 2024 starten we met de tweede editie van het persoonlijk ontwikkelprogramma ‘Durf en Lef’ voor MBO professionals die werkzaam zijn bij de aangesloten corporaties.

Met dit programma wil Expeditie Loopbaan een bijdrage leveren aan de groei van de MBO professional met als doel te inspireren, te binden en boeien waardoor hij of zij in de breedte groeit en/of de potentie ervaart het ontwikkelprogramma in te zetten als springplank binnen de corporatie. Daarnaast heeft het programma ook een belangrijke netwerkfunctie tussen medewerkers van de andere deelnemende corporaties.

Het programma is bedoeld voor collega’s met een MBO (+) opleidingsniveau, met minimaal 5 jaar werkervaring, de vaste kern; de loyale en ervaren medewerkers, die een positieve grondhouding hebben ten opzichte van leren en ontwikkelen en de bereidheid hebben in zichzelf te investeren.

Doelen voor de corporatie bij het programma

Het is een 1-jarig programma op het gebied van persoonlijke – en professionele ontwikkeling met de volgende doelstellingen:

  1.  De kwaliteiten en talenten van MBO-ers meer zichtbaar maken en benutten binnen de organisatie.
  2.  Een programma waardoor de medewerker zich meer gehoord en zich nog meer gewaardeerd voelt.
  3.  Door te werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid aantrekkelijk blijven voor nu en in de toekomst voor de corporatie.
  4.  Horizon verbreden met zowel interne- als externe inspiratiesessies. De wereld van buiten naar binnen halen. Opbouw netwerken met andere corporaties.

Thema’s voor de medewerker

Het programma biedt medewerkers:

  1.  Op welke wijze talenten en drijfveren optimaal ingezet kunnen worden binnen de huidige functie, het team en de corporatie.
  2.  Inzicht op enerzijds de impact die de medewerker heeft op anderen en anderzijds ook het gedrag van de ander leren doorgronden waardoor samenwerken makkelijker gaat.
  3.  Effectievere communicatie en assertiviteit verbeteren waardoor de medewerker makkelijker het gesprek aangaat.
  4.  Regie houden over de eigen werkzaamheden en het eigen ontwikkelplan.
  5.  Werken aan eigenaarschap bij en het vergroten van de eigen duurzame inzetbaarheid met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen binnen de corporatiebranche.
  6.  Vitaliteit en gezondheid als onderdeel van duurzame inzetbaarheid.

Tijdsbesteding

Het programma duurt een jaar. De belasting bedraagt circa 6 trainingsdagen en maximaal 6 dagen voor de andere activiteiten. We kunnen uitgaan van circa een dag per maand.

Organisatie

De organisatie van het programma ligt bij Expeditie Loopbaan, maar de deelnemers hebben daar vanuit co-creatie ook zelf een eigen inbreng in.

Voor de deelnemers

• Verruim je inzicht in jouw identiteit en jouw rol als professional/leider/leidinggevende.
• Versterk jouw persoonlijke relaties en de effectiviteit van je netwerk.
• Neem je plek in en maak je invloed binnen de organisatie krachtig en effectief.
• Vergroot je wendbaarheid in het (politieke) krachtenveld.
• Ontwikkel een heldere visie op jouw leiderschap.
• Haal het beste in jezelf naar boven.

Heb je interesse? Stuur een mailtje naar info@expeditieloopbaan.nl.

Durf en Lef 2022 – 2023

07-03-2023 Eerste inspiratie dag Durf en Lef

De twee groepen van Durf en Lef hebben vandaag de eerste inspiratie dag gehad die hoort bij het ontwikkelprogramma Durf en Lef.

Het programma bestond uit twee verschillende workshops: storytelling door Lucia Engel van bureau B.L.O.O.M. waarin de deelnemers hebben geleerd met plezier en zelfvertrouwen vanuit eigen ervaringen en dankbare momenten hun eigen verhaal te vertellen waarbij het publiek ‘aan’ gaat.

De tweede workshop door Herma Moolenaar van Mooiadvies ging over de vertaling van de binnenkant naar de buitenkant, de juiste kleuren voor iedereen en de perfecte kleren voor iedere gelegenheid! Dit leverde tijdens de lunch en pauzes levendige verhalen op; welke kleur kleed af bijvoorbeeld. Wat bij de goede verzorging en heerlijke lunch bij Area wel heel hard nodig is.