Guus van den Heuvel: van Area naar de Kleine Meierij

‘Mijn perspectief op wonen wordt steeds breder’

Guus van den Heuvel werd boventallig bij woningcorporatie Area. Paniek? Nee. Een goede samenwerking tussen de HR-afdelingen van Brabantse corporaties leidde in april 2015 tot een overstap naar de Kleine Meierij. “Dat is een kleinere club, maar juist daardoor is mijn werk nu een stuk veelzijdiger. Ik ben hier helemaal op mijn plek.”

Vijf jaar had Guus van den Heuvel (57) erop zitten bij Area toen hij boventallig werd. “Ik was er projectleider realisatie nieuwbouw. Maar door de crisis kwam de bouw vrijwel stil te liggen. Een lopend project kon ik gelukkig nog afmaken, maar daarna zou het afgelopen zijn.”

Vacature

Guus kreeg de kans om zich via enkele stageplekken te oriënteren op werk bij andere corporaties, onder andere bij de Kleine Meierij. “Maar zover kwam het niet eens”, lacht Guus. “Er ontstond een vacature bij de Kleine Meierij, zo hoorde ik van de HR-afdeling: technisch opzichter renovatie. Ik solliciteerde en werd aangenomen.”

Talenten benutten

De overstap van Guus is exemplarisch voor de doelstellingen van Expeditie Loopbaan: samenwerking en uitwisseling tussen de HR-afdelingen van Brabantse corporaties zodat kennis en kunde behouden blijven en arbeidsmobiliteit wordt gestimuleerd. En wel zó dat talenten optimaal aangeboord en benut worden.

‘Bouwnerd’

“Van huis uit ben ik van de techniek”, vertelt Guus. “Ik heb voorheen in het bouwmanagement en in de architectuur gezeten en bovendien bij een aannemer gewerkt. Toen ik in de wereld van de corporaties stapte, was dat de aanzet tot een belangrijke ontwikkeling: van ‘bouwnerd’ werd ik een sociale spin in het web. Ineens ging het niet meer alleen over funderingen of bouwmaterialen maar ook over woongenot, leefbaarheid en welzijn. Dankzij contacten met bewoners, beleidsmakers, ambtenaren, installateurs en architecten werd mijn perspectief op wonen steeds breder. Die beweging zette al in bij Area en heeft me echt geholpen bij de overstap naar de Kleine Meierij.”

Bewoners

Bij de Kleine Meierij heeft Guus vooral te maken met renovatie. “Juist op dit vlak is het belangrijk dat ik die sociale kant op ben gegaan. Je hebt direct met de bewoners te maken, of het nu gaat om reparaties, asbestverwijdering, dakisolatie of om het terugbrengen van de woning in de oude staat als de huur eindigt. Zeker dat laatste is soms aanleiding tot de nodige discussies.”

Burenruzies

Conflicten en burenruzies komen eveneens voor. Ook dan komt Guus in actie. “Laatst begon ik met een medewerker van Leefbaarheid een klein projectje om twee bewoners die moeilijk met elkaar overweg konden, te helpen. Er speelde ook iets rond hun tuinen. We hebben gezorgd voor schoffels, kruiwagens en een container. Daarmee konden ze het gezamenlijk aanpakken waardoor ze nu anders met elkaar omgaan. Zo gaat de leefbaarheid van zo’n blok huizen omhoog. Dat is mooi werk!”

Veelzijdige functie

Zijn nieuwe werkgever is een aanmerkelijk kleinere organisatie. “Dat biedt het voordeel dat je een veelzijdige functie kunt creëren. Want zo gaat dat tegenwoordig: je moet als het ware je eigen rol gaan bepalen, ondernemend zijn in de invulling van je functie met techniek, sociale thema’s en leefbaarheid als ingrediënten. Dat lukt goed, juist omdat de Kleine Meierij inderdaad een kleinere club is waar een hokjescultuur ontbreekt.”

Toekomst

In dat licht is Guus nadrukkelijk bezig met de toekomst. “Ik denk dat mijn functie, technisch opzichter, best eens zou kunnen verdwijnen. Het bouwkundige deel van mijn werk kan een aannemer ook doen. Voor ons verschuift de focus naar duurzaamheid. In 2050 moeten alle woningen klimaatneutraal zijn. Daarvoor moet je als corporatie nu al in actie komen. Ik heb voor de Kleine Meierij een ‘nul-op-de-meterwoning’ gerealiseerd bij wijze van pilot. Zo bereid je de corporatie voor op toekomstige eisen én geef je je eigen werk opnieuw vorm.”

Masterclasses

Guus leert nog elke dag bij, vertelt hij. “Ik heb laatst masterclasses gevolgd over de Energieprestatievergoeding (EPV) en daarna over die ontwikkelingen ook intern een presentatie gehouden. Dat gebeurt buiten mijn eigenlijke werk om maar het werkt voor mij.”

Bedrijfsblindheid

Het zijn ontwikkelingen die naadloos aansluiten bij Expeditie Loopbaan. “Het is goed dat corporaties in elkaars keuken. Van mij mogen er ook andere partijen die met wonen te maken hebben bij betrokken worden. Publieke en private partijen zullen ook steeds vaker met elkaar te maken krijgen. Dat voorkomt bedrijfsblindheid en eilandvorming.”