Frits Jansen (WonenBreburg)

‘Talentontwikkeling is ook: klaar zijn voor de toekomst’

‘Welke kant wil je op? Wat wil je over drie jaar doen? Daar moet je dus nú aan gaan werken via stages en trainingen. Zodat je klaar bent voor de functie van je dromen, als hij zich aandient.’ Frits Jansen drukt het zijn mensen regelmatig op het hart.

Als manager reparatie/onderhoud bij WonenBreburg – een corporatie met bijna 30.000 verhuureenheden in Breda en Tilburg – geeft Frits Jansen (51) dagelijks leiding aan ruim 50 vaklieden. “Ik stimuleer ze altijd om na te denken over hun toekomst en wat ze nu écht willen. Dat is goed voor hun eigen talentontwikkeling, maar ook voor de corporatie. Daar wordt ons werk alleen maar beter van.”

Horizontale verbreding

Frits moest even goed bijgepraat worden over de achtergronden en doelstellingen van Expeditie Loopbaan. “Ik ben een mensenmens. Het beste uit jezelf halen, vind ik belangrijk. En echt niet alleen om hogerop te komen en carrière – lees: geld – te maken. Talentontwikkeling kan ook een kwestie zijn van horizontale verbreding, dat je allround vakman wordt bijvoorbeeld. Van plezier in het werk profiteert de medewerker, de huurder en de corporatie.”

Rayonopzichter

Precies in de week waarin Frits Jansen werd bijgepraat, diende zich een case aan bij een van zijn eigen jongens. “Eigenlijk een perfecte illustratie van waar het om gaat bij Expeditie Loopbaan. Een corporatie in Etten-Leur had behoefte aan ondersteuning omdat hun eigen medewerkers bezig zijn met een groot project voor een nieuwe besturingssysteem. De vraag kwam ook bij onze afdeling P&O terecht. En Jeffrey reageerde heel enthousiast. Hij is een fantastische timmerman, studeert nog en liet al weten dat hij straks rayonopzichter wil worden. In Etten-Leur kan hij daaraan ruiken. Hij werkt er nu twee dagen in de week, en drie dagen bij ons. Hij is er blij mee en wordt alleen maar bevestigd in zijn ambities. Als we straks een vacature voor rayonopzichter hebben, kunnen we bijna niet om Jeffrey heen.”

Lastig

En toch… zo’n uitwisseling heeft ook lastige kanten voor leidinggevenden. “Ik moet een topkracht voor een deel laten gaan. En je zit ook een beetje met de angst dat hij straks misschien wel helemaal de overstap naar de andere corporatie wil maken, al ziet het daar bij Jeffrey niet naar uit. Maar we leren natuurlijk ook van hem. Hij komt regelmatig met ideetjes aan zetten: ‘In Etten-Leur doen ze dat zo, is dat misschien ook iets voor ons?’

Van elkaar leren

Een van de doelstellingen van Expeditie Loopbaan is om dit soort uitwisselingen tussen corporaties te stimuleren. “Groot voordeel van corporaties is dat ze geen concurrenten van elkaar zijn. Ik bedoel, als iemand in Roosendaal wil wonen rijden wij de plaatselijke corporatie niet in de wielen met onze huizen in Breda en Tilburg. Dus kun je maar beter delen en van elkaar leren. Voor Jeffrey hebben we met onze collega’s in Etten-Leur goed uitgezocht welke constructie we zouden kiezen, qua arbeidscontract, en daar goede afspraken over gemaakt. Zo’n overeenkomst kan meteen dienen als blauwdruk voor andere uitwisselingen die eraan zitten te komen.”

Signalen opvangen

Inhoudelijk zullen corporaties in de toekomst vooral behoefte hebben aan kennis en kunde op het gebied van leefbaarheid, zorg (begeleid wonen), welzijn en duurzaamheid. “Hoe energiezuiniger je een woning maakt, hoe goedkoper huurders kunnen wonen. Daarmee voorkom je hopelijk ook dat mensen in financiële problemen komen. Sociale vaardigheden heb je vooral nodig om het gesprek met huurders goed te kunnen voeren, om signalen op te vangen als het mis dreigt te gaan.”

Visitekaartje

Aan een goed klantencontact wordt steeds meer belang gehecht. Frits Jansen: “Niet alleen aan de balie of de telefoon, maar ook bij onze medewerkers die bij de mensen thuis komen. Dat gebeurt 40.000 keer per jaar! Dus hebben ze allemaal een training gevolgd: ‘De vakman als ambassadeur’. Ze zijn het visitekaartje van Wonen Breburg en 95 procent van onze mensen snapt dat ook. Al hou je er een paar die het liefst in hun eentje in een nog compleet leeg huis de muren stucadoren of een vloertje storten met de radio keihard aan. Het klassieke beeld van de bouwvakker, ja. Ach, ook daarvoor moet ruimte zijn. Als je maar weet wie je waar het beste kunt inzetten.”