HBO Talentmanagementprogramma

Expeditie Loopbaan is in het voorjaar van 2019 gestart met de eerste editie van het persoonlijk leiderschapsprogramma voor talentvolle professionals in de (Brabantse) corporatiebranche. Expeditie Loopbaan wil met dit programma ruimte bieden voor de ambities en talenten van deze professionals. Met het oog op hun professionele ontwikkeling, maar ook om deze talentvolle professionals (mid-career) te binden aan de branche. Het programma is bedoeld voor collega’s met een HBO/WO opleidingsniveau, met minimaal 3 jaar werkervaring, die de potentie hebben om door te groeien en die willen groeien in hun professionele ontwikkeling. Daarnaast heeft het programma ook een netwerkfunctie. Na de succesvolle tweede editie in 2021 (met twee groepen), starten we in het voorjaar van 2024 met de derde editie.

Het programma

Het is een 1 jarig programma op het gebied van persoonlijk professionele ontwikkeling. Het programma heeft twee pijlers:
1. Persoonlijk professionele ontwikkeling
Deze eerste pijler bestaat uit circa 6 trainingsdagen persoonlijk leiderschap en sociale vaardigheden, intervisie, supervisie en individuele coaching.

2. Verdieping op strategie-kennis-implementatie
De tweede pijler is de vakinhoudelijke pijler waarin onderwerpen aan bod komen die te maken hebben met ontwikkelingen en belangrijke projecten in ons vakgebied. Ook de politieke invloeden gecombineerd met een bezoek en rondleiding in de eerste kamer in Den Haag komt hier aan bod. De deelnemers bezoeken elkaar in de eigen werkomgeving en er komen externe sprekers en/of integreren we graag een actieve sessie. Daarnaast is het mogelijk om samen aan een project te gaan werken.

Bouwstenen training persoonlijke professionele ontwikkeling:

Blok 1 Bewustwording en focus
• Persoonlijke leerdoelen.
• Inzicht in je persoonlijke talenten.
• Inzicht in je drijfveren.
• Persoonlijke leerstijl en hoe wil je ontwikkelen.
• Jouw inspiratie en energiebronnen.
• Supervisie.
• Intervisie.

Blok 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie
• Zelfreflectie.
• Belemmerende factoren.
• Omgaan met tegenslagen.
• Eigen kracht in omgang met anderen.
• Non-verbale en verbale communicatie.
• Communicatiestijlen.

Blok 3 Werken vanuit je talenten
• Jezelf presenteren.
• Invloed uitoefenen op de interactie met anderen, beïnvloedingsstijlen.
• Organisaties en nieuw leiderschap.
• Varen op je eigen kompas.
• In je eigen kracht staan en werken vanuit je talenten.

Bouwstenen professionele ontwikkeling:

• Coaching vanuit directeur/bestuurder/leidinggevende van andere corporatie.
• Intervisie.

Bouwstenen vakinhoudelijk gedeelte:

• Inspiratie van buiten; werkbezoek bedrijf buiten de sector, lezing –ondernemer/sporter.
• Inspiratie van binnenuit; deelnemers bezoeken elkaar in eigen werkomgeving waarbij project of programma van de bezoekende corporatie centraal staat.
• Gezamenlijk een opdracht oppakken.

Tijdsbesteding

Het programma duurt een jaar. De belasting bedraagt circa 6 trainingsdagen en maximaal 6 dagen voor de andere activiteiten. We kunnen uitgaan van circa een dag per maand.

Organisatie

De organisatie van het programma ligt bij Expeditie Loopbaan, maar de deelnemers hebben daar vanuit co-creatie ook zelf een eigen inbreng in.

Voor de deelnemers:

• Verruim je inzicht in jouw identiteit en jouw rol als professional/leider/leidinggevende.
• Versterk jouw persoonlijke relaties en de effectiviteit van je netwerk.
• Neem je plek in en maak je invloed binnen de organisatie krachtig en effectief.
• Vergroot je wendbaarheid in het (politieke) krachtenveld.
• Ontwikkel een heldere visie op jouw leiderschap.
• Haal het beste in jezelf naar boven.

Heb je interesse? Stuur een mailtje naar info@expeditieloopbaan.nl.