Aansluiting bij DNA (De Nieuwe Arbeid)

Omdat we het belangrijk vinden dat we naast ons eigen netwerk van corporaties binnen Expeditie Loopbaan ook aansluiting hebben bij een intersectoraal netwerk is Expeditie Loopbaan vanaf juni 2018 aangesloten bij DNA. De Nieuwe Arbeid (DNA) is een innovatief platform van, voor en door werkgevers in arbeidsparticipatie en arbeidsmobiliteit. De nieuwe arbeidsmarkt vraagt om anders denken en doen van onder andere werkgever én werknemer. DNA biedt werkgevers, werkenden en andere belanghebbenden een praktisch platform om beide te combineren; een platform van denken én doen met resultaat.

Waarom aansluiting bij DNA?

Natuurlijk blijft Expeditie Loopbaan ons belangrijkste samenwerkingsverband. Maar met de aansluiting bij DNA zijn de kosten om deel te nemen aan de Dag van de Mobiliteit, per saldo lager dan zonder deelname aan DNA. Daarnaast levert de aansluiting nog de volgende voordelen op:

  • Inspirerende netwerkbijeenkomsten voor HR-professionals en medewerkers (intersectoraal matchen, uitwisselen van kennis en inspirerende bedrijfsbezoeken)
  • Themameetings met inspirerende sprekers, workshops en trainingen
  • De DNA-adviseur voor advies bij matching en het leggen van verbindingen naar en tussen bedrijven
  • DNA-app (vacatures en nieuws)
  • DNA-helpdesk met kosteloos advies op een ’10 minuten vraag’ m.b.t. arbeidsrechtelijke-, financiële-, HR-, loopbaan- en verzuimvraagstukken

Alleen Noord-Oost Brabant?

In de kern is DNA gericht op Noord-Oost Brabant. Wij hebben echter afgesproken dat de contactpersonen van corporaties die niet gevestigd zijn in Noord-Oost Brabant toegang krijgen tot de app, doordat we ze opnemen onder Expeditie Loopbaan. Op deze manier heeft iedereen toegang tot alle middelen en informatie. Daarnaast kunnen ook alle corporaties die lid zijn van Expeditie Loopbaan deelnemen aan de Dag van de Mobiliteit op 15 november 2018!

Meer info over DNA vind je op de website.