Bestuurlijke sessie: “krappe arbeidsmarkt”

Dé uitdaging voor de toekomst, óók voor de Brabantse woningcorporaties, is goede collega’s binden en boeien. Daarvoor was deze eerste sessie; samenwerken, verbinden, ervaringen delen en nieuwe inzichten die ontstaan allemaal rond het complexe thema de (interne) arbeidsmarkt.

Op initiatief van Bas Sievers (Woonpartners), Jessie Bekkers- van Rooij (Laurentius) en Mark Wonders (Woonmeij) van de Raad van Inspiratie & Advies van Expeditie Loopbaan zijn 12 directeur-bestuurders uit de regio Brabant maandag 4 juli 2022 met dit thema hard aan de slag gegaan. In een eerste verkennende sessie is gesproken over o.a. de bewegingen op onze (interne) arbeidsmarkt. Daarnaast het binden en boeien van onze medewerkers, moeilijk vervulbare vacatures en op welke manieren we corporatie overstijgend met elkaar samen aan de slag gaan met deze onderwerpen.

Deze middag is toegewerkt naar een gedeelde eerste prioriteit die in een concrete actie is vertaald: samen werven en campagne voeren om doelgroepen in een nieuw netwerk te bereiken waar de corporatie nog een relatief onbekende werkgever is.

Mooie uitdaging voor Expeditie Loopbaan om hier mee aan de slag te gaan!

Tweede bestuurlijke sessie

Afgelopen vrijdag (14 oktober 2022) de tweede bestuurlijke sessie van de Brabantse woningcorporaties met als thema de ‘krappe arbeidsmarkt’. Samen met Arthur & Brent aan de slag om onze Brabantse corporaties en de prachtige sector nog meer op de kaart te zetten.

Mooie gesprekken over aantrekken, binden en boeien, inspiratie op doen, visies delen en goede discussies voeren. De rode draad in al die gesprekken is hoeveel verschil we samen maken in deze sector die opereert op het snijvlak van thema’s als duurzaamheid, energietransitie, woningnood, de grote vastgoed opgave en hoe we werken aan het vergroten van de leefbaarheid in wijken. Hoe gaaf is het om met employer branding aan de slag te gaan die al deze thema’s belicht.

Trots op onze sector en ons prachtige Expeditie Loopbaan waar samenwerken met bestuurders, hr professionals, communicatie, FLOW – Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties en alle andere medewerkers van de 28 aangesloten corporaties leidt tot het optimaal inzetten van talenten, werken aan duurzame inzetbaarheid, binden en boeien van medewerkers die met elkaar werken aan voor iedereen betaalbaar wonen.

Derde bestuurlijk sessie (woensdag 1 maart 2023)

Allereerst, we zijn heel trots! Alle Brabantse corporaties doen mee met de gezamenlijke arbeidsmarktcampagne. De campagne om ons werkgeversmerk te versterken voeren we met elkaar samen.

Vanuit de Raad van Inspiratie & Advies van Expeditie Loopbaan is in twee bestuurlijke sessies gesproken over de bewegingen op onze (interne) arbeidsmarkt, het binden en boeien van onze medewerkers, moeilijk vervulbare vacatures en op welke manieren we corporatie-overstijgend aan de slag gaan met deze onderwerpen. We willen krachten bundelen en elkaar niet beconcurreren.

Vandaag werd het eerste plan concreet en presenteerde communicatiebureau Arthur & Brent het concept van de arbeidsmarktcampagne aan alle bestuurders. Op 4 april volgt ons lanceringsevent voor alle HR- en communicatie adviseurs van de 34 (!) corporaties.

Vijfde bestuurlijke sessie (maandag 16 oktober 2023)

Onze eerste prioriteit ‘bekendheid geven aan de woningcorporatie en een juist beeld creëren van wat de woningcorporatie doet’ werkten we vorig jaar uit. Het resultaat: onze eigen gezamenlijke arbeidsmarktcampagne werkenbijdewoco.nl ging in het voorjaar live.

De bestuurders werden meegenomen in de kwantitatieve en zeker ook de kwalitatieve resultaten van onze gezamenlijke campagne. We zijn enorm trots dat we met 34 Brabantse corporaties op deze manier samenwerken.

De gezamenlijke campagne #WerkenbijdeWOCO heeft boven verwachting gepresteerd in de eerste campagneperiode. De logische conclusie is dan ook dat we de campagne Werken bij de WOCO graag continueren. De aanwezige bestuurders zijn in ieder geval enthousiast over het vervolg!